Sponsored Link:

Page Analysis

webboard.travel.sanook.com

ท่องเที่ยว
อ่าน กระทู้ ความคิดเห็น ตอบ post เรื่องราวสุดฮอต
http://webboard.travel.sanook.com/
807 ratings.1346 user reviews.
 • Links: 59
 • Speed: (4.343 seconds) 76% of sites are slower.
 • Online Since: Jan 14, 1997

Web page information

 1. Title
  ท่องเที่ยว
 2. < meta > Description
  อ่าน กระทู้ ความคิดเห็น ตอบ post เรื่องราวสุดฮอต
 3. < meta > Keywords
  ท่องเที่ยว, sanook, webboard, forum, กระดานข่าว, บอร์ด, ห้องข่าว, กีฬา, แคมปัส, คาเฟ่, ไร้สังกัด, บันเทิง, เกมส์, ความรู้สึก, ชุมนุมสนุก, งานอดิเรก, ท่องเที่ยว, เทคโนโลยี, เรื่องเล้นลับ, ขำขัน, อัพโหลด
 4. Keywords hit in search results
  @9wboutique @chiangmai @sanookwebboard @sawasdee8riew 00000140 9wboutiquestudio amnaja area=3& auntyann banoffee blueplanet board boutique button discover društveni e11766734 facebook favorite foods foodspotting forum id=17526& kojima kontakt koriste lingbanpak ljude ljudi održali ostalima padinhinngam padriew pantip pantown povezuje prijateljima punnawat sanook sawasdee servis share studio studiraju tadapak thesis topic=3… topic=3448264 topic=3611941 topicstock tourthongdokkrajeaw travel tweet twitter using webboard webhost webhost4 webims webindex where wherever เชิญหวานฉ่ำกับเค้กครีม เดินซิเคด้า เว็บไซต์เพื่อทุ่งดอกก แล้วมาแวะซานโตรินี่ ไปมาแร้ววววว ณัฐวรรณ ที่คุ้มสวัสดีแปดริ้ว นอนเล่น นั่งเล่น พลพรรครักการชิมทั้งหลาย ริมคลอง รีสอร์ท สวัสดีค่ะ หัวหิน
 5. Search Engine Recommended Keywords
  Craigslist.com, Grooveshark.com, Google.com, Nick.com, Facebook.com Home, NFL.com, Myspace, Stardoll Com,
 6. Captured Content
  ค นหา ตรวจหวย ข าว อ เมล ด ท ว ออนไลน ฟ งเพลงออนไลน คลาสส ฟายด ร งโทน เกมส ด ท งหมด ». ข อม ลท องเท ยว 77 จ งหว ด. ร ว วท เท ยวท วไทย. เท ยวท วไทยก บ TripAdvisor. ท ปส ท องเท ยว. ปฏ ท นท องเท ยว. ข อม ลประเทศท วโลก. ร ว วท เท ยวท วโลก. เท ยวท วโลกก บ TripAdvisor. ร ว วท พ ก. ร ว วร านอาหาร. แกลเลอร ท องเท ยว. ฮ องกงด สน ย เเลนด. ท องเท ยวท งหมด. กฏ กต กา มารยาท. ต ดต อท มงาน. ท องเท ยว เว บบอร ด ท องเท ยว (ผ ด แล: TravelWebmaster). ท องเท ยวรอบโลก (4081 ความค ดเห น /513 กระท ). ไปเท ยวต างแดนมาอย าเก บไว คนเด ยว ขอเช ญร วมแบ งป นประสบการณ ท องเท ยวเพ อเป นว ทยาทานแก เราชาวสน กท องเท ยวคร บ. ผ ด แล: TravelWebmaster. ท องเท ยวท วไทย (38796 ความค ดเห น /1419 กระท ). เพราะโลกน แตกต าง คนเราจ งต องเด นทาง. ผ ด แล: TravelWebmaster. เท ยวไปก นไป (16475 ความค ดเห น /1377 กระท ). ไปอร อยท ไหนมาอย าเก บไว คนเด ยว แบ งป นก นหน อยแล วค อยไปอร อยก น. ผ ด แล: TravelWebmaster. ท พ กประท บใจ (9499 ความค ดเห น /584 กระท ). จะพ กผ อนให สบายท งท ไปพ กท ไหนด นะ. แวะเข ามาด ข อม ลจากเพ อนๆ และผ ประกอบการก อนต ดส นใจด กว า. ผ ด แล: TravelWebmaster. แนะนำ-ต ���ม แจ งข อผ ดพลาด (475 ความค ดเห น /38 กระท ). ผ ด แล: TravelWebmaster. ว นท ต งกระท. ความค ดเห นล าส ด. เท ยวระยอง ก บศ กด สายธารร สอร ท ท พ กสวย บรรยากาศด. เท ยวเกาะพ พ อ าวมาหยา ทะเลแหวก สระมรกต น ำตกร อน 4,800 บาท 3ว น2ค น. บ านพ กร มทะเล/ท พ กกร ป ส มมนา-ร บน อง จากกร งเทพเพ ยง 1ช. โดย บ านป าแก ว หาดเจ าสำราญ. ข าวเหน ยวท เร ยนของแท ต องแบบน. โดย บ านป าแก ว หาดเจ าสำราญ. ก บส ดยอดไอศกร ม 10 ร านเด ด โดนใจ ไอเด ยบรรเจ ด! หน า: 1 2 3 4 5 6 7 8. ความค ดเห นล าส ด. ค ณก เป นน กเข ยนของ สน ก! ท องเท ยว ได. มาแล วก จกรรมพ เศษสำหร บชาว webboard travel ท งหลาย. ขอเช ญเท ยวงานประชาส มพ นธ แหล งท องเท ยวค นความส ขให ก บประชาชนตำบลเขาไม แก ว. ขอความช วยเหล อ ใครสนใจต วเคร องบ นไปญ ป นบ างคะ. ไปเท ยวเม องนอกท งท. ต องม อะไรบ าง. ย ายแล ว: เว บไซต เท ยวครบส ตร ชม-ช ม-ช อป-แชะ. เป ดต ว Dasta mobile application version 2. มารยาทส ดเย ยม ณ ร านบ ฟเฟ ต ? กรมธนาร กษ ขอเช ญผ สนใจเข าเย ยมชม "พ พ ธบางลำภ " ฟร. มาด ท มาไก S-Pure ก บเคร องหมายฮาลาล. โรแมนต กส ดๆ ก บจ ดชมว วพระอาท ตย ตก ก จกรรมยามเย นท เกาะเสม ด. ถ าได ไปเท ยวก บกระเป าเด นทางแบบน. ') = -1 this. = เกมส เร ยงซ ช ออนไลน Sushido (ซ ช โด). = เกมส จ บค ออนไลน Match It (แมทช อ ท). = เกมส ไพ สลาฟออนไลน Big 2.5 (บ ก 2.5). = เกมส วางแผนการรบออนไลน Wahlords (วาฮ ลอร ดส ). = เกมส ต อส ออนไลน Stwack (สแตว ค). = FAQ ป ญหาและคำถามท พบบ อย. = การ ต น / อน เมฯ / คอสเพลย. = เน ต คาเฟ คล บ (Net Cafe Club). = ป ญหาการบร หารร าน. = ข าวด วนควรร. = ป ญหาเกมส ในร าน. = รวมเทคน คเด ด. = เล นเกมส , แฟลชเกมส , เกมส จากค ณและเพ อนๆ. = เกมส แต งต ว. = เกมส จ บผ ด. = เกมส อ นๆ. = แฟนคล บเกมส โปรด. = Final Fantasy Fan Club (FFFC). = Dragon Quest Fan Club (DQFC). = Club Metal Gear. = MMOFPS Club รวมพลคนชอบย ง (เกมส ออนไลน ). = ID / Item Hall (ไอด / ไอเท ม ฮอลล ) เกมส ออนไลน. = ข าวเกมส ประชาส มพ นธ. = แนะนำ-ต ชม แจ งข อผ ดพลาด. = เว บบอร ดบอลนอก. = เว บบอร ดบอลไทย. = เว บบอร ดคล ปเด ด. = เว บบอร ก ฬาท วไป. = แนะนำ-ต ชม แจ งข อผ ดพลาด. = Ask the expert. = ความร ส ก. = ค ดถ ง. = คนร กศ ลปะ. = ส ตว เล ยงแสนร ก. = ห องน กเข ยน. = ต นไม และธรรมชาต. = ช มชนสน ก! = ร วมเท ดไท องค ราช นย. = ค ยก บเว บมาสเตอร สน ก! = ผ ใหญ ว ยทำงาน. = ละครย อนหล ง. = บ นเท งเอเช ย. = ดารา และคนด ง. = ท องเท ยว. = ท องเท ยวรอบโลก. = ท องเท ยวท วไทย. = เท ยวไปก นไป. = ท พ กประท บใจ. = แนะนำ-ต ชม แจ งข อผ ดพลาด. = ห องเด กเร ยน-เร ยนต อ. = เพ อนฉ นอย ไหน? = ข าว PR / ก จกรรมว ยท น. = แนะนำ-ต ชม แจ งข อผ ดพลาด. = ม อถ อ. = Gadget (อ ปกรณ ต างๆ). = เคร องใช ไฟฟ า (Home Electronic ). = กล องด จ ตอล (Digital). = ข าวเทคโนโลย ประชาส มพ นธ. = แนะนำ-ต ชม แจ งข อผ ดพลาด. = ผ ชายร กสน ก ปาร ต ยามค ำค น. = แฟช น อ พเดตเทรนด. = เสร มความหล อ ด แลส ขภาพ. = ร กส ร ง. = คล บ Miss Maxim Thailand 2014. = บ นเท ง. = ฟ งเพลง สน ก! = แนะนำ-ต ชม และแจ งข อผ ดพลาดเก ยวก บสน ก! = ห องเพลงล กท ง. = ด หน ง ด ท ว. = ว จารณ หน ง. = Fullhouse ว นน กร กเต มบ าน. = เม าท ม นละครไทย. = แนะนำ-ต ชม และแจ งข อผ ดพลาดเก ยวก บสน ก! = ค ยฟ งเร องคล ปว ด โอ. = แนะนำ-ต ชม และแจ งข อผ ดพลาดเก ยวก บสน ก! ว ด โอ (VDO). = บ าน AF ทร อคาเดม ...
 7. Captured Keywords
  สน ก, ร านอาหาร, ร านอาหารแนะนำ, rss feed, my webboard, ค นหา, อ าน, falagalf, โดย tuckery1, คร ง, โดย ลอยกระทง, กระท, ต งโดย, ชน ดกระท, เรทกระท, travelwebmaster, โดย hupersero, staffforum, โดย staffforum, โดย lordtartarus666, laindear8, โดย laindear8, planinnn, โดย planinnn, wptreconwebsite, โดย wptreconwebsite, bnttreasury, โดย bnttreasury, katiampad, โดย katiampad, mangmoog, โดย mangmoog, คงจะด นะ, alonelongtime, โดย alonelongtime, optionsthis, selectedindex, value window, location, value, substrsmf scripturl, indexof, = เกมส, = รถยนต, โหวต, = เทคโนโลย, = สาวสวยไอท, = download, เรด โอ, = เพลงและดนตร, = no, เพลง music, เฟสบ ค, ดาวน โหลด, = ภาษ, coupon, เกมส ทาวน, กระท ปกต, โพลล, ทางสน ก, จะทำการตรวจสอบ, sanook, entertainment, shopping, services

Owned Domains:

 

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
42.0%sanook.com16.0%4.2
15.1%forum.sanook.com9.6%6.9
14.5%webindex.sanook.com7.0%5.3
9.0%upload.sanook.com6.4%7.8
9.1%radio.sanook.com4.8%5.8
15.1%news.sanook.com4.3%3.1
9.7%search.sanook.com4.1%4.6
4.2%shopping.sanook.com3.2%8.2
6.5%game.sanook.com3.1%5.2
0.7%thaimate.sanook.com3.1%46.2
1.3%chat.sanook.com3.0%26.1
4.6%qq.sanook.com2.8%6.6
6.8%guru.sanook.com2.6%4.2
8.1%classified.sanook.com2.6%3.5
5.1%album.sanook.com2.5%5.4
3.2%horoscope.sanook.com2.2%7.7
2.3%widget.sanook.com2.1%9.8
5.2%video.sanook.com2.0%4.2
5.1%football.sanook.com1.7%3.6
5.5%women.sanook.com1.6%3.1
8.3%music.sanook.com1.5%2.0
5.4%movie.sanook.com1.4%2.8
6.8%star.sanook.com1.3%2.2
3.8%sex.sanook.com1.3%3.8
3.1%tv.sanook.com1.2%4.2
5.0%campus.sanook.com0.9%2.0
2.6%travel.sanook.com0.9%3.9
3.2%hitech.sanook.com0.9%3.1
2.7%hot.sanook.com0.8%3.3
1.8%mobilemagic.sanook.com0.7%4.0
1.2%mail.sanook.com0.6%5.8
2.2%as.sanook.com0.5%2.3
0.3%ecard.sanook.com0.4%13.3
0.6%kodsanook.sanook.com0.4%6.0
0.8%download.sanook.com0.3%4.3
0.8%blogger.sanook.com0.3%4.1
0.5%qqshow.sanook.com0.2%5.3
0.9%activity.sanook.com0.2%2.4
0.3%minihome.sanook.com0.2%7.7
1.2%blog.sanook.com0.2%1.6
1.0%login.sanook.com0.1%1.6
0.7%app.sanook.com0.1%2.2
0.3%member.sanook.com0.1%3.4
0.2%slb1.sanook.com0.1%3.9
0.1%club.sanook.com0.1%6.6
0.6%static.sanook.com0.1%1.3
0.4%1900.sanook.com0.1%1.8
0.3%formula1.sanook.com0.1%2.5
0.1%corporate.sanook.com0.1%5.7
0.4%recover.sanook.com0.0%1.5
0.2%rssfeeds.sanook.com0.0%3.2
0.2%service.sanook.com0.0%2.3
0.3%tophit.sanook.com0.0%1.2
0.1%wallet.sanook.com0.0%2.7
0.2%ww.sanook.com0.0%1.0
0.1%today.sanook.com0.0%1.0
0.1%season.sanook.com0.0%1.2
0.1%cbrfile.sanook.com0.0%1.0
0.1%slb2.sanook.com0.0%1.5
0%OTHER0.0%0
webboard.sanook.com
http://webboard.sanook.com/forum/?action=forumcategories&post=1
เชิญหวานฉ่ำกับเค้กครีม ...
สวัสดีค่ะ.... พลพรรครักการชิมทั้งหลาย ...
http://webboard.travel.sanook.com/forum/?topic=2956180
Sanook Travel | Facebook
... เดินซิเคด้า แล้วมาแวะซานโตรินี่ http://webboard.travel.sanook.com/forum/?topic=3611941
http://www.facebook.com/sanooktravel
Cafe 2 All - Banoffee Pie | Foodspotting
auntyann is using Foodspotting to share favorite foods and where to find them. Discover the best foods wherever you go!
http://www.foodspotting.com/reviews/493848
ณัฐวรรณ รีสอร์ท หัวหิน ...
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/02/E11766734 ... http://webboard.travel.sanook.com/forum/?topic=3448264
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99/126768760712346
Sawasdee Padriew (@sawasdee8riew) on Twitter
นั่งเล่น..นอนเล่น..ริมคลอง ที่คุ้มสวัสดีแปดริ้ว webboard.travel.sanook.com/forum ...
https://twitter.com/sawasdee8riew
9wboutiqueStudio (@9wboutique) on Twitter
9w Boutique Studio @Chiangmai ไปมาแร้ววววว webboard.travel.sanook.com/forum/?topic=3… via @SanookWebboard 8:08 PM Jun 19th, 2011 via Tweet Button
https://twitter.com/9wboutique
Punnawat Tadapak: Thesis
webboard.travel.sanook.com : webhost4.ku.ac.th : webhost.bus.tu.ac.th : webhost.mots.go.th : webhost.wu.ac.th : webims.csc.ku.ac.th : webindex.sanook.com
http://www.pirun.ku.ac.th/~g5165280/TH_host.html
Sanook Webboard | Facebook
Facebook je društveni servis koji ljude povezuje s prijateljima i ostalima s kojima rade, studiraju i žive. Ljudi koriste Facebook kako bi održali kontakt s ...
http://hr-hr.facebook.com/SanookWebboard
:: เว็บไซต์เพื่อทุ่งดอกก ...
... org/a/amnaja/00000140.html/ www.pantown.com/board.php?id=17526&area=3&name...8 www.padinhinngam.com/ www.tourthongdokkrajeaw.com/lingbanpak.htm webboard.travel.sanook.com ...
http://grajeaw.com/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 203.151.129.172
Server:Apache
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 686 0.141% 930
7 days: 722 0.136% 950
1 month: 710 0.1352% 938
3 months: 723 0.1326% 962
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 395 0.0155% 12
7 days: 477 0.0128% 10
1 month: 457 0.01337% 10.39
3 months: 476 0.01301% 10.23
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
93.9%Thailand696.5%
1.8%Laos121.1%
1.3%USA16,7010.7%
0.7%China14,6940.6%
0.5%Australia2,3230.3%
1.9%Other Countries~0.8%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
74.2%Bangkok (Thailand)779.3%
3.0%Nonthaburi (Thailand)62.8%
2.7%Seoul (South Korea)1962.2%
1.2%Vientiane (Laos)130.7%
1.1%Chiang Mai (Thailand)80.8%
0.5%Songkhla (Thailand)80.3%
0.4%Chon Buri (Thailand)60.5%
0.4%Suwon (South Korea)430.5%
0.4%Thanyaburi (Thailand)80.3%
0.4%Nakhon Pathom (Thailand)50.4%
0.3%Nakhon Ratchasima (Thailand)80.2%
0.3%Surin (Thailand)20.4%
0.3%Chanthaburi (Thailand)50.1%
0.3%Ayutthaya (Thailand)50.2%
0.3%Sydney (Australia)6210.2%
0.3%Yongin (South Korea)600.2%
0.2%Nakhon Sawan (Thailand)60.3%
0.2%Tokyo (Japan)4,2600.1%
0.2%Phitsanulok (Thailand)50.2%
0.2%Pathum Thani (Thailand)50.2%
0.2%Beijing (China)10,6860.1%
0.2%Khon Kaen (Thailand)50.2%
0.2%Ratchaburi (Thailand)40.2%
0.2%New York, NY (USA)7,3060.2%
0.2%Los Angeles, CA (USA)10,0530.1%
0.2%Lampang (Thailand)40.2%
0.1%Udon Thani (Thailand)50.1%
0.1%Pattaya (Thailand)30.2%
0.1%Rayong (Thailand)70.1%
0.1%Shanghai (China)6,9900.1%
0.1%Atlanta, GA (USA)4,4920.0%
11.3%OTHER ~8.7%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. AnswerMe.org is not responsible for any incorrect or incomplete information. AnswerMe.org does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.